Actualitat

A les Piscines Municipals de Manresa reduirem un 35% el consum energètic amb la posada en marxa de 500 plaques fotovoltaiques

març 14, 2023 | Empresa

Durant les darreres setmanes us hem anat informant d’afectacions puntuals en l’accés a les piscines sense explicar-vos-en el motiu. Ahir es va presentar la nova instal·lació fotovoltaica que cobrirà les teulades de l’equipament, i que permetrà fer front als increments energètics dels darrers temps. 

L’elevat consum energètic del complex esportiu va motivar diferents estudis i actuacions d’Aigües de Manresa per a la millora i l’estalvi energètic i econòmic de la instal·lació. Arran d’una auditoria energètica a l’equipament, el novembre del 2021 es va fer l’estudi de viabilitat per a l’autoconsum de la instal·lació de cogeneració i d’energia solar fotovoltaica a les piscines, que definia diverses actuacions que es poden portar a terme, entre les quals la instal·lació de les plaques. El juliol del 2022 es va aprovar el projecte executiu.

La instal·lació consta de 516 plaques fotovoltaiques a les teulades, que ha de permetre reduir el consum energètic de l’equipament en un 35%, cosa que equival a una reducció d’emissions de CO2 de 127 tones, l’equivalent al consum de 96 llars a l’any.

L’equipament de les Piscines Municipals compta amb unes teulades idònies per col·locar-hi diferents camps solars. En total, s’hi instal·len cinc camps solars, de diferents mides, que es connectaran directament al consum energètic de la instal·lació. En una fase posterior, es preveu renovar la instal·lació de climatització per poder aprofitar al màxim la generació elèctrica amb renovables, amb la qual cosa l’estalvi de la despesa energètica de l’equipament serà encara més elevada.