Avís legal

D´acord amb el que estableix l´art. 10 de la ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, les dades del responsable d’aquesta web i prestador dels serveis anunciats és:

 

Aigües de Manresa, S.A
Plana de l’Om 6, 3r 3a.
08241 Manresa
Tel.938725522

info@aiguesmanresa.cat

En la pàgina web www.piscinesmanresa.cat hi trobareu el contingut informatiu referent als diferents serveis d’Aigües de Manresa, en relació amb l’àmbit de les piscines municipals,  com són:

 

 • La prestació i gestió de serveis de caràcter esportiu.
 • Informació sobre activitats puntuals per a infants i adults tant a les piscines com a l’espai de fitness.
 • Informació sobre les activitats i esdeveniments que afectin l’equipament.
 • Altres serveis i activitats relacionades amb la instal·lació i el caràcter esportiu de l’espai.

Política de privacitat

D´acord amb l´art. 5 de la Llei Orgànica 3/2018, el responsable del tractament de dades personals així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest tractament estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’art. 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679. Aquesta obligació general és complementària del deure de secret professional i es manté encara que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament

Les dades personals  només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via electrònica .

 

En nom d’Aigües de Manresa, SA tractem la informació que ens faciliteu per correu electrònic o a través de les xarxes socials amb l´objectiu de poder oferir els serveis descrits a la mateixa web  www.piscinesmanresa.cat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals per correu electrònic a dpd@aiguesmanresa.cat

Teniu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a l’Agència protecció de dades de Catalunya (APDCAT). També podeu, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi responsable de la web www.piscinesmanresa.cat  

 

Aigües de Manresa, S.A
Plana de l’Om 6, 3r 3a.
08241 Manresa
tel.938725522
correu electrònic: dpd@aiguesmanresa.cat

 

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web www.piscinesmanresa.cat implica el reconeixement d’ haver llegit i acceptat les presents condicions i les que estableix la normativa legal vigent. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

 

Menors d’edat

En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a incloure les seves dades personals o drets d´imatge en els formularis de les pàgines web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aigües de Manresa, S.A  és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la web www.piscinesmanresa.cat, a excepció de la informació de caràcter públic que no és de la seva propietat. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d´Aigües de Manresa.

Aigües de Manresa, S:A es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació dels serveis.

El responsable / prestador i el destinatari de serveis d´aquesta web es sotmet expressament a la solució extrajudicial de conflictes que preveu l´art. 32 la ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico

Política de cookies

Aigües de Manresa, S.A pel seu propi compte o a través d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla.

Els cookies s’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit i controlar el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades a la pàgina web. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.

El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado sábado 31 de marzo de 2012, transpone la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que se integra en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) modificando el punto segundo de su artículo 22, que queda redactado de la forma siguiente:

“Artículo 22.2 de la Ley 34/2002. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.”

 

Gestió de Cookies Nom Tipus de Cookie Funció
Google 1P_JAR 30 dies Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
Google NID 6 mesos Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
Google CONSENT 2 anys Analytica, consentiment i afiliació
Google DV Sessió Identificació de l’usuari
Google Analytics _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv Persistent Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
Google Analytics _gid Sessió Distingir els usuaris
Google Analytics _ga 2 anys Emmagatzemar la ID del client
Google Analytics _gat_gtag_ua Sessió Diferenciar diferent objectes de seguiment
Propia moove_gdpr_popup 2 anys Gestión RGPD

 

Gestió de Cookies / Nom / Tipus de Cookie / Funció

 • Google / 1P_JAR / 30 dies / Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
 • Google / NID / 6 mesos / Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
 • Google / CONSENT / 2 anys / Analytica, consentiment i afiliació
 • Google / DV / Sessió / Identificació de l’usuari
 • Google Analytics / _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv / Persistent / Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
 • Google Analytics / _gid / Sessió / Distingir els usuaris
 • Google Analytics / _ga / 2 anys / Emmagatzemar la ID del client
 • Google Analytics / _gat_gtag_ua / Sessió / Diferenciar diferent objectes de seguiment
 • Propia / moove_gdpr_popup / 2 anys / Gestión RGPD